Read Regular

Er wordt steeds meer ontwikkeld in de strijd tegen dyslexie, vooral voor kinderen, in de vorm van computersoftware. Er is echter weinig onderzoek gedaan op het gebied van typografie en letterontwerpen met het doel om dyslectici te ondersteunen. Read Regular is een lettertype speciaal ontworpen om mensen met dyslexie te helpen effectiever te lezen, en daardoor een zelfverzekerder gevoel te geven bij het lezen. Dit kan op zijn beurt ook een positief effect hebben op het schrijven.

 

Read Regular is ontworpen met een individuele aanpak voor elk teken, waarbij zo min mogelijk elementen van andere tekens hergebruikt worden. Hierdoor zijn tekens beter van elkaar te onderscheiden. Zo is bijvoorbeeld de ‘b’ geen gespiegelde versie van een ‘d’, maar is een subtiel verschil in de ronding aangebracht. De vormen van de tekens zijn eenvoudig en duidelijk, wat samenhang bevordert. De tekens zijn ontdaan van elk onnodig detail, zoals een ‘a met twee verdiepingen’ en een ‘twee-ogige g’.

De individuele aanpak heeft scherpe contouren als resultaat, om er zo voor te zorgen dat elk teken op zichzelf staat. Als de tekens in een context van woorden, zinnen of tekst gezien worden, stoort het vorige of volgende teken niet bij het leesproces. Stokken (bdfhkl) en staarten (gjpqy) zijn lang om hun leesbaarheid te garanderen. Binnenvormen van de ‘a’, ‘e’, ‘o’ en ‘u’ zijn groot gehouden en openingen in de ‘e’ en ‘g’ zijn open zodat deze niet dichtvloeien. Dit geeft Read Regular een vriendelijk karakter met een aangename balans tussen zwart en wit.

Read Regular is intussen onder andere gebruikt in de Zoeklicht Dyslexie-boeken van Uitgeverij Zwijsen. In mei 2012 heeft Uitgeverij Zwijsen het lettertype Read Regular geadopteerd. Het lettertype is doorgegaan onder de naam Zwijsen Dyslexiefont. De volledige rechten liggen nu bij de uitgever.