Werkschrift Kinderboekenmuseum

Een werkschrift dat hoort bij de museumles ‘Dit lees ik!’ in tentoonstelling ‘Papiria’ van het Kinderboekenmuseum. De leerlingen krijgen het schrift aan het eind van de museumles mee naar huis, zodat het op school of thuis verder ingevuld kan worden.

Opdracht: Vormgeving van een werkschrift op A5-formaat van 12 pagina’s.
‘Het mag simpel, maar wel vrolijk.’
Opdrachtgever: Kinderboekenmuseum